Guillaume IX d'Aquitaine

Comte de Poitiers

Lo coms de Peitieus si fo uns dels majors cortes del mon, e dels majors trichadors de dompnas ; e bons cavalliers d'armas, e larcs de dompneiar. E saup ben trobar e cantar ; et anet lonc temps per lo mon per enganar las domnas. Et ac un fill que ac per moiller la duquessa de Normandia, don ac una filla que fo moiller del rei Enric d'Englaterra, maire del rei jove, e d'en Richart, e del comte Jaufre de Bretaingna.Table Companho, faray un vers... Compaigno, non puosc mudar qu'eo no m'effrei... Farai un vers de dreyt nien... Farai un vers, pos mi sonelh... Ben vuelh que sapchon li pulzor... Pus vezem de novelh florir... Farai chansoneta nueva... Mout jauzens me prenc en amar... Ab la dolchor del temps novel... Pos dè chantàr m’es près talèntz...

Companho, faray un vers ... convien: Et aura 'i mais de foudaz no 'y a de sen, Et er totz mesclatz d'amor e de joy e de joven. E tenguatz lo per vilan qui no l'enten O dins son cor voluntiers (qui) non l'apren; Grev partir si fa d'amor qui la trob'a son talen. Dos cavalhs ai a ma selha ben e gen; Bon son e adreg per armas e valen; Mas n'ls puesc ambos tener que l'us l'autre non cossen. Si ls pogues adomesjar a mon talen, Ja no volgra alhors mudar mon guarnimen, Que miels for' encavalguatz de nuill ome viven. Laüs fo dels montanhiers lo plus corren; Mas aitan fer' estranhez' ha longuamen, Et es tan fers e salvatges que del bailar si defen. L'autre fo noytitz sa jus, part Cofolen, Et anc no'n vis bellazor, mon escien; Aquest non er ja camiatz ni per aur ni per argen. Qu'ie'il doney a son senhor polin payssan; Pero si'm retinc ieu tan de covenen Que s'el lo teni' un an qu'ieu lo tengues mais de cen. Cavilier, datz ni cosselh d'un pessamen! Anc mais no fuy issarratz de cauzimen: Ges non sai ab qual mi tengua de N'Agnes o de N'Arsen. De Gimel ai lo castel el mandamen, E per Niol fauc ergueil a tota gen, C'ambedui me son jurat et pletit per sagramen. Retour au sommaire Compaigno, non puosc mudar qu'eo no m'effrei De novellas qu'ai auzidas e que vei, Qu'una domna s'es clamada de sos gardadors a mei. E diz que non volo prendere dreit ni lei, Ans la teno esserrada quada trei, Tant l'us no'ill largu(a) l'estaca que l'altre plus no la'ill prei. Et aquill fan entre lor aital agrei L'us es compains gens a for mandacarrei, E meno trop major nauza que la mainada del rei. Et eu dic vos, gardador, e vos castei, E sera ben grans folia qui no'm crei: Greu veirez neguna garda que ad oras non sonei. Qu'eu anc non vi nulla domn' ab tan gran fei, Qui no vol prendre son plait o sa mercei, S'om la loigna de proessa que ab malvestatz non plaidei. E si 'l tenez a cartat lo bon conrei, Adoba's d'aquel que troba viron sei Si non pot aver caval... compra palafrei. Non i a negu de vos la'm desautrei: S'om li vedava vi fort per malavei, Non begues enanz de l'aiga que's laisses morir de sei. Chascus beuri'ans de l'aiga que's laisses morir de ssei. Retour au sommaire Farai un vers de dreyt nien: Non er de mi ni d'autra gen, Non er d'amor ni de joven, Ni de ren au, Qu'enans fo trobatz en durmen Sobre chevau. No sai en qual horà'm fuy natz: No suy alegres ni iratz, No suy estrayns ni sui privatz, Ni no'n puesc au, Qu'enaissi fuy de nueitz fadatz, Sobr'un pueg au. No sai qu'oram suy endurmitz Ni quora'm velh, s'om no m'o ditz Per pauc no m'es lo cor partitz D'un dol corau; E no m'o pretz una soritz, Per sanh Marsau! Malautz suy e cre mi murir, E ren no'n sai mas quan n'aug dir; Metge querrai al mieu albir E no sai cau; Bos metges er si'm pot guerir, Mas non, si amau. Amig' ai ieu, no sai qui s'es, Qu'anc non la vi, si m'ajut fes; Ni'm fes que'm plassa ni que.m pes, Ni no m'en cau, Qu'anc non ac Norman ni Frances Dins mon ostau. Anc non la vi et am la fort, Anc no n'aic dreyt ni no'm fes tort; Quan non la vey, be m'en deport, No'm pretz un jau, Qu'ie'n gensor e bellazor, E que mais vau. Fag ai lo vers, no say de cuy; Et trametrai lo a selhuy Que lo'm trametra per autruy Lay ves Anjau, Que 'm tramezes del siev estuy La contraclau. Retour au sommaire Farai un vers, pos mi sonelh E m vauc e m’estauc al solelh. Domnas i a de mal conselh, E sai dir cals: Cellas c’amor de cavalier Tornon a mals Domna fai gran pechat mortal Qe non ama cavalier leal; Mas s’ama o mong' o clergal, Non a raizo: Per dreg la deuri’ hom cremar Ab un tezo. En Alvernhe, part Lemozi, M’en aniey totz sols a tapi: Trobei la moller d’en Guari E d’en Bernart; Saluderon mi simplaentz Per san Launart. La una m diz en son latin: «E Dieus vos salf, don pelerin; Mout mi semblatz de bel aizin, Mon escient; ; Mas trop vezem anar pel mon De folla gent.» Ar auzires qu’ai respondut; Anc no li diz ni bat ni but, Ni fer ni fust no ai mentaugut, Mas sol aitan: «Barariol, barariol, Babarian. » So diz n’Agnes a n’Ermessen: «Trobat avem qu' anam queren. Sor, per amor Deu, l’alberguem, Qe ben es mutz, E ja per lui nostre conselh Non er saubutz. » La una 'm pres sotz son mantel, Menet m’en sa cambr', al fornel. Sapchatz qu’a mi fo bon e bel E l focs fo bos, Et eu calfei me volentiers Als gros carbos. A manjar mi deron capos, E sapchatz ac i mais de dos, E no i ac cog ni cogastros, Mas sol nos tres, E 'l pans fo blancs e l vins fo bos E 'l pebr’ espes «Sor, aquest hom es enginhos, E laissa lo parlar per nos: Nos aportem nostre gat ros De mantement, Qe 'l fara parla raz estros, Si de re nz ment. N’Agnes anet per l’enujos, E fo granz et ab loncz guinhos: E eu, can lo vi entre nos, Aig n’espavent, Q’a pauc non perdei la valor E l’ardiment. Qant aguem begut e manjat, Eu mi despoillei a lor grat. Detras m’aporteron lo gat Mal e felon: La una 'l tira de costat Tro al tallon. Per la coa de man tenen Tira'l gat et el escoissen: Plajas mi feron mais de cen Aqella ves. Mas eu no m mogra ges enguers, Qui m’ausizes. “Sor, diz n’Agnes a n’Ermessen, Mutz es, qe ben es connoissen; Sor del banh nos apareillem E del sojorn.“ Veit jorns ez encar mais estei En aquel forn. Tant las fotei com auzirets: Cen e quatre vint et veit vetz, Q’a pauc no j rompei mos corretz Et mos arnes; E no us puesc dir lo malveg, Tan gran m’en pres. Ges no us sai dir lo malveg, Tan gran m’en pres. Retour au sommaire Ben vuelh que sapchon li pulzor D'est vers si's de bona color, Qu'ieu ai trag de mon obrador: Qu'ieu port d'ayselh mestier la flor, Et es verraz, E puesc ne traire'l vers auctor Quant er lassatz. Ieu conosc ben sen et folhor, E conosc anta et honor, Et ai ardimen e paor; E si'm partetz un juec d'amor No suy tan fatz No'n sapcha tïar lo melhor D'entre'ls malvatz. Ieu conosc ben selh qui be'm di, Et selh qui'm vol mal atressi, E conosc ben selhuy qui'm ri, E si 'l pro s'azauton de mi Conosc assatz Qu'atressi dey voler lor fi E lor solatz. Mas ben aya sel qui'm noyri, Que tan bo mestier m'eschari Que anc a negu non falhi; Qu'ieu sai jogar sobre coyssi A totz tocatz; Mais en say de nulh mo vezi, Qual que'm vejatz. Dieu en laude Sanh Jolia Tant ai apres del jvesc dussa Que sobre totz n'ai bona ma, E selh qui cosselh mi querra Non l'er vedatz, Ni us de mi noa tornra Desconselhatz. Retour au sommaire Pus vezem de novelh florir Pratz e vergiers reverdezir, Rius e fontanas esclarzir, Auras e vens, Ben deu quascus lo joy jauzir Don es jauzens. D'Amor non dey dire mas be. Quar no n'ai ni petit ni re? Quar ben leu plus no m'en cove; Pero leunens Dona gran joy qui be'n mante Los aizimens. A totz jorns m'es pres enaissi Qu'anc d'àquo qu'àmiey no jauzi, Ni o faray ni anc no fi. Qu'az esciens Fas mantas res que 'l cor me di: Tot es niens." Per tal n'ai meyns de bon saber Quar vuelh so que no puesc aver, E si l reproviers me ditz ver Certanamens: "A bon coatge bon poder, Qui's ben suffrens." Ja no sera nuils hom ben fis Contr' Amor si non l'es aclis, Et als estranhs et als vezis Non es consens, Et a totz sels d'aicels aizis Obediens. Obediensa deu portar A motas gens qui vol amar, E coven li que sapcha far Faigz avinens, E que's gart en cort de parlar Vilanamens. Del vers vos dig que mais en vau Qui ben l'enten ni plus l'esgau, Que'l mot son fag tug per egau Comonalmens, E 'l sonet, qu'ieu mezei me 'n lau, Bos e valens. A Narbona, mas ieu no 'i vau Sia'l presens Mos vers, e vuelh que d'aquest lau' M sia guirens. Mon Esteve, mas ieu no 'i vau Sia'l presens Mos vers, e vuelh que d'aquest lau Sia guirens. Retour au sommaire Farai chansoneta nueva Ans que vent ni gel ni plueva; Ma dona m'assai' e'm prueva, Quossi de qual guiza l'am; E ja per plag que m'en mueva No 'm solvera de son liam. Qu'ans mi rent a lieys e'm liure, Qu'en sa carta 'm pot escriuvre. E no m'en tengatz per yure S'iev ma bonà dompna am, Quar senes lieys non puesc viure, Tant ai pres de s'amor gran fam. Que plus ez blanca qu'evori, Per qu'ieu autra non azori. S'm breu non ai ajutori, Cum ma bona dompna m'am, Morrai, pel cap sanh Gregori, Si no'm bayz' en cambr' o sotz ram. Qual pro y auretz, dompna conja, Si vostr' amors mi desloja? Par queu vulhatz metre monja. E sapchatz, quar tan vos am, Tem que la dolors me ponja, Si no'm faitz dreg dels tortz qu'ie'us clam. Qual pro y auretz, s'ieu m'enclostre E no'm retenetz per vostre? Totz lo joys del mon es nostre, Dompna, s'ambuy nos amam. Lay al mieu amic Dauvostre Dic e man que chan e no bram. Per aquesta fri e tremble, Quar de tan bon' amor l'am; Qu'anc no cug qu'en nasques semble En semblan del gran linh n'Adam. Retour au sommaire Mout jauzens me prenc en amar Un joy don plus mi vuelh aizir, E pus en joy vuelh revertir Ben dey, si puesc, al mielhs anar, Quar mielhs onra 'm, estiers cujar, Qu'om puesca vezer ni auzir. Ieu, so sabetz, no 'm dey gabar Ni de grans laus n 'm say formir, Mas si anc nulhs joys poc florir, Aquest deu sobre totz granar E part los autres esmerar, Si cum sol brus jorns esclarzir. Anc mais no poc hom faissonar Co's, en voler ni en dezir Ni en pensar ni en cossir; Aitals joys no pot par trobar, E qui be 'l volria lauzar D'un an no y poiri' avenir. Totz joys li deu humiliar, Et tota ricor obezir Mi dons, per son belh aculhir E per son belh plazent esguar; E deu hom mais cent ans durar Qui 'l joy de s'amor por sazir. Per son joy pot malautz sanar, E per sa ira sas morir E savis hom enfolezir E belhs hom sa beutat mudar E 'l plus cotres vilanejar Et totz vilas encortezir. Pus hom genzor no 'n pot trobar Ni huelhs vezer ni boca dir, A mos ops la vuelh retenir, Per lo cor dedins refrescar E per la carn renovellar, Que no pueca envellezir. Si 'm vol mi dons s'amor donar, Pres suy del penr' e del grazir E del celar e del blandir E de sos plazes dir e far E de sos pretz tener en car E de son laus enavantir. Ren per autruy non l'aus mandar, Tal paor ay qu'ades s'azir, Ni ieu mezeys, tan tem falhir, No l'aus m'amor fort assemblar; Mas elha 'm deu mo mielhs triar, Pus sap qu'ab lieys ai a guerir. Retour au sommaire Ab la dolchor del temps novel Foillo li bosc, e li aucel Chanton chascus en lor lati Segon lo vers del novel chan; Adonc esta ben c'om s'aisi D'acho don hom a plus talan. De lai don plus m'es bon e bel Non vei messager ni segel, Per que mos cors non dorm ni ri, Ni no m'aus traire adenan, Tro qe sacha ben de la fi S'el' es aissi com eu deman. La nostr' amor vai enaissi Com la branca de l'albespi D'esta sobre l'arbre tremblan, La nuoit, a la ploj' ez al gel, Tro l'endeman, que 'l sols s'espan Per las fveillas verz e 'l ramel. Enquer me membra d'un mati Que nos fezem de guerra fi, E que'm donnet un bon tan gran, Sa drudari' e son anel: Enque me lais Dieus viure tan C'aja mas manz soz so mantel! Qu'eu non ai soing d'estraing lati Que 'm pàrta de mon Bon Vezi, Qu'eu sai de paravlas com van Ab un breu sermon que s'espel, Que tal se van d'amor gaban, Nos n'avem la pess' e 'l coutel. Retour au sommaire Pos dè chantàr m’es près talèntz, Farài un vèrs, dont sùi dolènz: Mais nèn serài obèdiènz En Peitav ni en Lemozi Qu’era m’en irai en eisil En gran paor, en gran peril En guerra laissarai mon fil E faran li mal siej vezi Le departirs m’es aitan grievs Del seignoratge de Peitievs! En garda lais Folcon d’Angievs Tota la terr’ e son cozi. Si Folcos d’Angievs no ‘l socor E ‘l reis de cui ieu tenc m’onor Faran li mal tut li plusor, Felon Gascon et Angevi. Si ben non es savis ni pros, Cant ieu serai partiz de vos, Vias l’avran tornat en jos, Car lo veiran jov’ e mesqui. Merce quier a mon compagnon S’anc li fi tort qu’il m’o perdon; Et ieu prec en Jesu del tron Et en romans et en lati. De proeza e de joi fui, Mais ara partem ambedui Et eu irai m'en a scellui On tut peccador troban fi. Mout ai estat cuendes e gais, Mas nostre Seigner no'l vol mais; Ar non puesc plus soffrir lo fais, Tant soi aprochat de la fi. Tot ai guerpit cant amar sveill, Cavaleria et orgveill; E pos Dieu platz, tot o acveill, E prec li que' m reteng' am si. Toz mos amics prec a la mort Que vengan tut e m ornen fort, Qu'eu ai avut joi e deport Loing e pres et e mon aizi. Aissi guerpisc joi e deport E vair e gris e sembeli. Retour au sommaire